Rawet s.r.o.
Výroba měřicí a regulační techniky. Převodníky elektrických veličin, snímače teploty.
Čapkova 22, 678 01 Blansko  Česká republika
+420 516 416 942 rawet@rawet.cz
Ověřená firma - ekatalog.cz ISO 9001:2008

Sortiment zboží

Celkem 259 položek

ACM-P/B

PŘEVODNÍK FÁZOVÉHO ÚHLU
 • převodník fázového posuvu mezi proudem a napětím v jednofázové síti
 • převodník fázového posuvu mezi proudem a napětím v trojfázové třívodičové symetrické vyvážené síti
 • převodník fázového posuvu mezi mezi dvěma napětími různých sítí
 • měření fázového posuvu φ ve stupních
 • přesnost 0,2%
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup 4kV
 • napájení po výstupní smyčce 4..20mA

3 685,- bez DPH €149.20

ACM-PF/B

PŘEVODNÍK ÚČINÍKU
 • číslicové zpracování vstupního signálu
 • vypočtení účiníku cos φ
 • přesnost 0,2%
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup 4kV
 • napájení po výstupní smyčce 4..20mA

3 685,- bez DPH €149.20

ACM-F/B

PŘEVODNÍK FREKVENCE SÍTĚ
 • číslicové zpracování vstupního signálu
 • měření frekvence AC napětí v síti
 • přesnost 0,2%
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup 4kV
 • napájení po výstupní smyčce 4..20mA

3 685,- bez DPH €149.20

ACM-1P/B

PŘEVODNÍK ČINNÉHO VÝKONU V JEDNOFÁZOVÉ SÍTI
 • jeden měřicí systém
 • číslicové zpracování vstupního signálu
 • přesnost 0,2%
 • šířka pásma 40 až 1000Hz
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup 4kV
 • napájení po výstupní smyčce 4..20mA

3 449,- bez DPH €139.70

ACM-1P3/B

PŘEVODNÍK ČINNÉHO VÝKONU V 3-FÁZOVÉ 3-VODIČOVÉ VYVÁŽENÉ SÍTI
 • jeden měřicí systém, náhradní zapojení s umělou nulou
 • číslicové zpracování vstupního signálu
 • přesnost 0,2%
 • šířka pásma 40 až 1000Hz
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup 4kV
 • napájení po výstupní smyčce 4..20mA

3 449,- bez DPH €139.70

ACM-1P4/B

PŘEVODNÍK ČINNÉHO VÝKONU V 3-FÁZOVÉ 4-VODIČOVÉ VYVÁŽENÉ SÍTI
 • jeden měřicí systém, náhradní zapojení
 • číslicové zpracování vstupního signálu
 • přesnost 0,2%
 • šířka pásma 40 až 1000Hz
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup 4kV
 • napájení po výstupní smyčce 4..20mA

3 449,- bez DPH €139.70

ACM-1Q/B

PŘEVODNÍK JALOVÉHO VÝKONU V JEDNOFÁZOVÉ SÍTI
 • jeden měřicí systém s fázovým posuvem
 • číslicové zpracování vstupního signálu
 • přesnost 0,2%
 • šířka pásma 40 až 1000Hz
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup 4kV
 • napájení po výstupní smyčce 4..20mA

3 449,- bez DPH €139.70

ACM-1Q3/B

PŘEVODNÍK JALOVÉHO VÝKONU V 3-FÁZOVÉ 3-VODIČOVÉ VYVÁŽENÉ SÍTI
 • jeden měřicí systém s fázovým posuvem
 • náhradní zapojení s umělou nulou
 • číslicové zpracování vstupního signálu
 • přesnost 0,2%
 • šířka pásma 40 až 1000Hz
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup 4kV
 • napájení po výstupní smyčce 4..20mA

3 449,- bez DPH €139.70

ACM-1Q4/B

PŘEVODNÍK JALOVÉHO VÝKONU V 3-FÁZOVÉ 4-VODIČOVÉ VYVÁŽENÉ SÍTI
 • jeden měřicí systém s fázovým posuvem
 • náhradní zapojení
 • číslicové zpracování vstupního signálu
 • přesnost 0,2%
 • šířka pásma 40 až 1000Hz
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup 4kV
 • napájení po výstupní smyčce 4..20mA

3 449,- bez DPH €139.70

ACM-U/M

PŘEVODNÍK EFEKTIVNÍ RMS HODNOTY NAPĚTÍ A FREKVENCE S VÝSTUPEM MODBUS
 • číslicové zpracování vstupního signálu
 • skutečná RMS hodnota
 • měření frekvence sítě
 • výstup RS485 (MODBUS RTU)
 • pro signál s činitelem výkyvu až 4,5
 • přesnost 0,2%
 • šířka pásma 40 až 1000Hz
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
 • širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC a 90..250VAC

 


2 657,- bez DPH €107.60

ACM-I/M

PŘEVODNÍK EFEKTIVNÍ RMS HODNOTY PROUDU S VÝSTUPEM MODBUS
 • číslicové zpracování vstupního signálu
 • skutečná RMS hodnota
 • výstup RS485 (MODBUS RTU)
 • pro signál s činitelem výkyvu až 4,5
 • přesnost 0,2%
 • šířka pásma 40 až 1000Hz
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
 • širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC a 90..250VAC

2 657,- bez DPH €107.60

ACM-1P/M

MULTIFUNKČNÍ PŘEVODNÍK PRO JEDNOFÁZOVOU SÍŤ S VÝSTUPEM MODBUS
 • měří RMS U,I, účiník, frekvenci, fázový úhel, činný výkon, jalový výkon jednofázové sítě
 • číslicové zpracování vstupního signálu
 • výstup RS485 (MODBUS RTU)
 • pro signál s činitelem výkyvu až 4,5
 • přesnost 0,2%
 • šířka pásma 40 až 1000Hz
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
 • širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC a 90..250VAC

 

 


3 449,- bez DPH €139.70

ACM-1P3/M

MULTIFUNKČNÍ PŘEVODNÍK PRO 3-FÁZOVOU 3-VODIČOVOU VYVÁŽENOU SÍŤ S VÝSTUPEM MODBUS
 • měří RMS U,I, účiník, frekvenci, fázový úhel, činný výkon a jalový výkon 3-vodičové vyvážené sítě
 • číslicové zpracování vstupního signálu
 • výstup RS485 (MODBUS RTU)
 • pro signál s činitelem výkyvu až 4,5
 • přesnost 0,2%
 • šířka pásma 40 až 1000Hz
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
 • širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC a 90..250VAC

3 449,- bez DPH €139.70

ACM-1P4/M

MULTIFUNKČNÍ PŘEVODNÍK PRO 3-FÁZOVOU 4-VODIČOVOU VYVÁŽENOU SÍŤ S VÝSTUPEM MODBUS
 • měří RMS U,I, účiník, frekvenci, fázový úhel, činný výkon a jalový výkon 4-vodičové vyvážené sítě
 • číslicové zpracování vstupního signálu
 • výstup RS485 (MODBUS RTU)
 • pro signál s činitelem výkyvu až 4,5
 • přesnost 0,2%
 • šířka pásma 40 až 1000Hz
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
 • širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC a 90..250VAC

3 449,- bez DPH €139.70

ACM-2P/M

MULTIFUNKČNÍ PŘEVODNÍK PRO 3-FÁZOVOU 3-VODIČOVOU NEVYVÁŽENOU SÍŤ S VÝSTUPEM MODBUS
 • měří RMS U,I, frekvenci, činný výkon a jalový výkon 3-vodičové nevyvážené sítě
 • číslicové zpracování vstupního signálu
 • výstup RS485 (MODBUS RTU)
 • pro signál s činitelem výkyvu až 4,5
 • přesnost 0,2%
 • šířka pásma 40 až 1000Hz
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
 • širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC a 90..250VAC

4 994,- bez DPH €202.20

ACM-3P/M

MULTIFUNKČNÍ PŘEVODNÍK PRO 3-FÁZOVOU 4-VODIČOVOU NEVYVÁŽENOU SÍŤ S VÝSTUPEM MODBUS
 • měří RMS U,I, frekvenci,účiník, fázový úhel, činný výkon a jalový výkon 4-vodičové nevyvážené sítě
 • číslicové zpracování vstupního signálu
 • výstup RS485 (MODBUS RTU)
 • pro signál s činitelem výkyvu až 4,5
 • přesnost 0,2%
 • šířka pásma 40 až 1000Hz
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
 • širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC a 90..250VAC

5 830,- bez DPH €236.10