Rawet s.r.o.
Výroba měřicí a regulační techniky. Převodníky elektrických veličin, snímače teploty.
Čapkova 22, 678 01 Blansko  Česká republika
+420 516 416 942 rawet@rawet.cz
Ověřená firma - ekatalog.cz ISO 9001:2008

Převodníky pro kolejová vozidla dle ČSN EN 50155

Převodníky vyhovují požadavkům normy

 • ČSN EN 50155ed.5        Elektronická zařízení drážních vozidel.
 • ČSN EN 50121-3-2         Elektromagnetická kompatibilita
 • ČSN EN 61373 ed.2       Zkouška rázy a vibracemi
 • ČSN EN 50124-1             Koordinace izolace
 • ČSN EN 45545-2+A1     Protipožární ochrana vyhovuje souboru 
  • požadavků na sledované výrobky dle tab.2
  • deska plošného spoje vyhovuje souboru požadavků R24
  •  krabička vyhovuje souboru požadavků R26
Celkem 5 položek

PX310/R

novinka
IZOLOVANÝ PROGRAMOVATELNÝ PŘEVODNÍK DC SIGNÁLŮ S PASIVNÍM VÝSTUPEM PRO KOLEJOVÁ VOZIDLA
 • napájení po proudové smyčce 4..20mA
 • převádí signál:
  • z libovolného termočlánku s linearizací a interní kompenzací studeného konce
  • z RTD, odporového vysílače nebo potenciometru
  • NTC, KTY
 • uživatelská konfigurace převodníku adaptérem AY-USB
 • jmenovité impulzní napětí Uni: 6kV
 • přesnost <0,1%
 • provedení pro montáž do rozvaděče na lištu DIN 35

2 930,- bez DPH €126.90

PXN30/R

novinka
IZOLOVANÝ PROGRAMOVATELNÝ PŘEVODNÍK DC SIGNÁLŮ S AKTIVNÍM VÝSTUPEM PRO KOLEJOVÁ VOZIDLA
 • aktivní výstup 4-20mA nebo 0-20mA nebo 0-10V popř. inverzní převody
 • převádí signál:
     - z libovolného termočlánku s linearizací a interní kompenzací studeného konce
     - z RTD, odporového vysílače nebo potenciometru
     - NTC, KTY
 • uživatelská konfigurace převodníku adaptérem AY-USB
 • jmenovité impulzní napětí Uni: 6kV
 • pomocné napájení v širokém rozsahu 19-3000V DC a 90-250V AC
 • přesnost <0,1%
 • provedení pro montáž do rozvaděče na lištu DIN 35

3 177,- bez DPH €137.60

PX24/R

novinka
IZOLOVANÝ PŘEVODNÍK STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU NEBO NAPĚTÍ PRO KOLEJOVÁ VOZIDLA
 • napájení po výstupní smyčce 4..20mA
 • měří a odděluje vstupní DC proudový nebo napěťový signál
 • přímé měření proudu až do ±10A DC, napětí do ±1500V DC
 • jmenovité impulzní napětí Uni: 8kV
 • zkušební napětí Ua vstup/výstup: 5kVef
 • vzdušná a povrchová vzdálenost vstup/výstup min.:8mm
 • presnost převodu <0,1%
 • časová konstanta 1ms, na přání až 300ms
 • provedení pro montáž do rozvaděče na lištu DIN 35

2 907,- bez DPH €125.90

PXN/R

novinka
IZOLOVANÝ PŘEVODNÍK STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU NEBO NAPĚTÍ S AKTIVNÍM VÝSTUPEM PRO KOLEJOVÁ VOZIDLA
 • s pomocným napájením
 • měří a odděluje vstupní DC proudový nebo napěťový signál
 • přímé měření proudu až do ±10ADC, napětí do ±1500VDC
 • umožňuje oboupolaritní vstupní i výstupní signál
 • širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 16..300V DC & 90..250V AC
 • jmenovité impulzní napětí Uni: 8kV
 • zkušební napětí Ua vstup/výstup: 5kVef
 • vzdušná a povrchová vzdálenost vstup/výstup min.:8mm
 • presnost převodu <0,1%
 • časová konstanta 1ms, na přání až 300ms
 • provedení pro montáž do rozvaděče na lištu DIN 35

3 236,- bez DPH €140.10