Rawet s.r.o.
Výroba měřicí a regulační techniky. Převodníky elektrických veličin, snímače teploty.
Čapkova 22, 678 01 Blansko  Česká republika
+420 516 416 942 rawet@rawet.cz
Ověřená firma - ekatalog.cz ISO 9001:2008

Měřicí převodníky AC signálů

Napájené ze vstupního signálu

nebo po smyčce 4..20mA

S pomocným napájením Napájené po smyčce 4..20mA S výstupem RS485 Modbus
PI121 ACN AC24  
PI121P ACN/S AC24/S  
  ACM-I ACM-I/B ACM-I/M
  ACM-U ACM-U/B ACM-U/M
  ACM-P ACM-P/B ACM-1P/M
  ACM-F ACM-F/B  
  ACM-PF ACM-PF/B  
  ACM-1P ACM-1P/B  
  ACM-1P3 ACM-1P3/B ACM-1P3/M
  ACM-1P4 ACM-1P4/B ACM-1P4/M
  ACM-2P   ACM-2P/M
  ACM-3P   ACM-3P/M
  ACM-1Q ACM-1Q/B  
  ACM-1Q3 ACM-1Q3/B  
  ACM-1Q4 ACM-1Q4/B  
  ACM2Q    
  ACM-3Q    

 


Celkem 39 položek

ACM-I

PŘEVODNÍK EFEKTIVNÍ RMS HODNOTY PROUDU S NAPÁJENÍM
 • číslicové zpracování vstupního signálu
 • skutečná RMS hodnota
 • pro signál s činitelem výkyvu až 4,5
 • šířka pásma 40 až 1000Hz
 • přesnost 0,2%
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
 • širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC a 90..250VAC

 


2 842,- bez DPH €123.10

ACM-U

PŘEVODNÍK EFEKTIVNÍ RMS HODNOTY NAPĚTÍ S NAPÁJENÍM
 • číslicové zpracování vstupního signálu
 • skutečná RMS hodnota
 • pro signál s činitelem výkyvu až 4,5
 • šířka pásma 40 až 1000Hz
 • přesnost 0,2%
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
 • širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC a 90..250VAC

2 842,- bez DPH €123.10

ACN

PŘEVODNÍK EFEKTIVNÍ RMS HODNOTY PROUDU NEBO NAPĚTÍ S NAPÁJENÍM
 • analogový převod
 • skutečná RMS hodnota
 • pro signál s činitelem výkyvu až 10
 • šířka pásma 40 až 1000Hz
 • přesnost 0,5%
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
 • širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC a 90..250VAC

 


2 842,- bez DPH €123.10

ACN/S

PŘEVODNÍK STŘEDNÍ HODNOTY PROUDU NEBO NAPĚTÍ S NAPÁJENÍM
 • analogový převod
 • usměrňovací metoda měření střední hodnoty
 • šířka pásma 40 až 1000Hz
 • přesnost 0,5%
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
 • širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC a 90..250VAC

 


2 842,- bez DPH €123.10

AC24

PŘEVODNÍK EFEKTIVNÍ RMS HODNOTY PROUDU NEBO NAPĚTÍ S NAPÁJENÍM PO SMYČCE
 • analogový převod
 • skutečná RMS hodnota
 • pro signál s činitelem výkyvu až 10
 • šířka pásma 40 až 1000Hz
 • přesnost 0,5%
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup 4kV
 • napájení po výstupní smyčce 4..20mA

2 595,- bez DPH €112.40

AC24/S

PŘEVODNÍK STŘEDNÍ  HODNOTY PROUDU NEBO NAPĚTÍ S NAPÁJENÍM PO SMYČCE
 • analogový převod
 • usměrňovací metoda měření střední hodnoty
 • šířka pásma 40 až 1000Hz
 • přesnost 0,5%
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup 4kV

2 595,- bez DPH €112.40

PI121

PŘEVODNÍK STŘEDNÍ HODNOTY PROUDU
 • usměrňovací metoda měření střední hodnoty
 • analogový převod pro sinus signál
 • přesnost 0,5%
 • nízká cena
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup 4kV
 • napájení ze vstupního signálu pro výstup 0..20mA
 • napájení po výstupní smyčce pro výstup 4..20mA

 


1 894,- bez DPH €82.00

PI121P

PŘEVODNÍK STŘEDNÍ HODNOTY PROUDU
 • přímé měření AC proudu do 100A
 • usměrňovací metoda měření střední hodnoty
 • analogový převod pro sinus signál
 • přesnost 0,5%
 • nízká cena
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup 4kV
 • napájení ze vstupního signálu pro výstup 0..20mA
 • napájení po výstupní smyčce pro výstup 4..20mA

 


1 894,- bez DPH €82.00

ACM-PF

PŘEVODNÍK ÚČINÍKU 
 • číslicové zpracování vstupního signálu
 • vypočtení účiníku cos φ
 • přesnost 0,2%
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
 • širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC a 90..250VAC

 


3 942,- bez DPH €170.70

ACM-P

PŘEVODNÍK FÁZOVÉHO ÚHLU
 • převodník fázového posuvu mezi proudem a napětím v jednofázové síti
 • převodník fázového posuvu mezi proudem a napětím v trojfázové třívodičové symetrické vyvážené síti
 • převodník fázového posuvu mezi mezi dvěma napětími různých sítí
 • měření fázového posuvu φ ve stupních
 • přesnost 0,2%
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
 • širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC a 90..250VAC

3 942,- bez DPH €170.70

ACM-F

PŘEVODNÍK FREKVENCE SÍTĚ
 • číslicové zpracování vstupního signálu
 • měření frekvence AC napětí v síti
 • přesnost 0,2%
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
 • širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC a 90..250VAC

3 942,- bez DPH €170.70

ACM-1P

PŘEVODNÍK ČINNÉHO VÝKONU V JEDNOFÁZOVÉ SÍTI
 • jeden měřicí systém
 • číslicové zpracování vstupního signálu
 • šířka pásma 40 až 1000Hz
 • přesnost 0,2%
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
 • širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC a 90..250VAC

3 690,- bez DPH €159.80

ACM-1P3

PŘEVODNÍK ČINNÉHO VÝKONU V 3-FÁZOVÉ 3-VODIČOVÉ VYVÁŽENÉ SÍTI
 • jeden měřicí systém, náhradní zapojení s umělou nulou
 • číslicové zpracování vstupního signálu
 • šířka pásma 40 až 1000Hz
 • přesnost 0,2%
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
 • širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC a 90..250VAC

3 690,- bez DPH €159.80

ACM-1P4

PŘEVODNÍK ČINNÉHO VÝKONU V 3-FÁZOVÉ 4-VODIČOVÉ VYVÁŽENÉ SÍTI
 • jeden měřicí systém, náhradní zapojení
 • číslicové zpracování vstupního signálu
 • šířka pásma 40 až 1000Hz
 • přesnost 0,2%
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
 • širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC a 90..250VAC

3 690,- bez DPH €159.80

ACM-2P

PŘEVODNÍK ČINNÉHO VÝKONU V 3-FÁZOVÉ 3-VODIČOVÉ NEVYVÁŽENÉ SÍTI
 • dva měřicí systémy - Aronovo zapojení
 • číslicové zpracování vstupního signálu
 • šířka pásma 40 až 1000Hz
 • přesnost 0,2%
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
 • širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC a 90..250VAC

5 343,- bez DPH €231.30

ACM-3P

PŘEVODNÍK ČINNÉHO VÝKONU V 3-FÁZOVÉ 4-VODIČOVÉ NEVYVÁŽENÉ SÍTI
 • tři měřicí systémy
 • číslicové zpracování vstupního signálu
 • šířka pásma 40 až 1000Hz
 • přesnost 0,2%
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
 • širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC a 90..250VAC

6 238,- bez DPH €270.10

ACM-1Q

PŘEVODNÍK JALOVÉHO VÝKONU V JEDNOFÁZOVÉ SÍTI
 • jeden měřicí systém s fázovým posuvem
 • číslicové zpracování vstupního signálu
 • šířka pásma 40 až 1000Hz
 • přesnost 0,2%
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
 • širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC a 90..250VAC

3 690,- bez DPH €159.80

ACM-1Q3

PŘEVODNÍK JALOVÉHO VÝKONU V 3-FÁZOVÉ 3-VODIČOVÉ VYVÁŽENÉ SÍTI
 • jeden měřicí systém s fázovým posuvem
 • náhradní zapojení s umělou nulou
 • číslicové zpracování vstupního signálu
 • šířka pásma 40 až 1000Hz
 • přesnost 0,2%
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
 • širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC a 90..250VAC

3 690,- bez DPH €159.80

ACM-1Q4

PŘEVODNÍK JALOVÉHO VÝKONU V 3-FÁZOVÉ 4-VODIČOVÉ VYVÁŽENÉ SÍTI
 • jeden měřicí systém s fázovým posuvem
 • náhradní zapojení
 • číslicové zpracování vstupního signálu
 • šířka pásma 40 až 1000Hz
 • přesnost 0,2%
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
 • širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC a 90..250VAC

3 690,- bez DPH €159.80

ACM-2Q

PŘEVODNÍK JALOVÉHO VÝKONU V 3-FÁZOVÉ 3-VODIČOVÉ NEVYVÁŽENÉ SÍTI
 • dva měřicí systémy s fázovým posuvem
 • Aronovo zapojení
 • číslicové zpracování vstupního signálu
 • šířka pásma 40 až 1000Hz
 • přesnost 0,2%
 • časová konstanta 300ms
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
 • širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC a 90..250VAC

5 343,- bez DPH €231.30