Rawet s.r.o.
Výroba měřicí a regulační techniky. Převodníky elektrických veličin, snímače teploty.
Čapkova 22, 678 01 Blansko  Česká republika
+420 516 416 942 rawet@rawet.cz
Ověřená firma - ekatalog.cz ISO 9001:2008

Galvanické oddělovače

Vícerozsahové přepínatelné

 

Jednorozsahové

 

 

Pasivní 1:1 transformátorové

 

Aktivní/pasivní 1:1

 

 

Zodolněné s bleskojistkou

 

 

Celkem 23 položek

ISOL100

Skladem
VELMI RYCHLÝ MODUL GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ UNIPOLÁRNÍCH A BIPOLÁRNÍCH SIGNÁLŮ S PŘEPÍNATELNÝM ROZSAHEM
 • velmi rychlý oddělovač (0,1ms)
 • 8 kalibrovaných rozsahů
 • přenos jedné nebo obou polarit signálu
 • nastavení vstupu a výstupu pomocí posuvného DIP přepínače
 • šířka pásma 0 až 5kHz pro útlum 0,5dB
 • rychlý analogový kanál číslicově řízený
 • přesnost 0,1%
 • zdroj 18V pro pasivní snímač
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
 • širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC & 90..250VAC

1 950,- bez DPH €78.00

GXN200

Skladem
MODUL GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ UNIPOLÁRNÍCH A BIPOLÁRNÍCH SIGNÁLŮ S PŘEPÍNATELNÝM ROZSAHEM
 • 24 kalibrovaných rozsahů                                                                                
 • převod jednopolaritních signálů na oboupolaritní a naopak
 • nastavení rozsahu vstupu a výstupu pomocí posuvných DIP přepínačů na DPS
 • časová konstanta <1ms, přepínačem volitená 100ms
 • číslicový přenos A/D a D/A
 • přesnost 0,1%
 • zdroj 18V pro pasivní snímač
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
 • širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC & 90..250VAC

2 250,- bez DPH €90.00

ISOL200

Skladem
MODUL GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ UNIPOLÁRNÍCH A BIPOLÁRNÍCH SIGNÁLŮ S PŘEPÍNATELNÝM ROZSAHEM
 • 24 kalibrovaných rozsahů
 • převod jednopolaritních signálů na oboupolaritní a naopak
 • nastavení rozsahu vstupu a výstupu pomocí posuvných DIP přepínačů na DPS
 • číslicový přenos A/D a D/A
 • časová konstanta <50ms, z toho dopravní zpoždění cca 8ms
 • přesnost 0,1%
 • zdroj 18V pro pasivní snímač
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
 • širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC & 90..250VAC

2 100,- bez DPH €84.00

SIXISOL200

Skladem
MODUL GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ UNIPOLÁRNÍCH A BIPOLÁRNÍCH SIGNÁLŮ S PŘEPÍNATELNÝM ROZSAHEM
 • 24 kalibrovaných rozsahů v 6mm pouzdře
 • převod jednopolaritních signálů na oboupolaritní a naopak
 • nastavení rozsahu vstupu a výstupu pomocí posuvných DIP přepínačů
 • oddělení a vzájemný převod signálů 4..20mA, 0… ±20mA a 0… ±10V
 • číslicový přenos A/D a D/A
 • časová konstanta < 1ms, přepínačem volitená 100ms
 • přesnost <0,1%
 • zdroj 18V pro pasivní snímač
 • izolační pevnost vstup - výstup & napájení 4kV
 • pomocné napájení 24V DC ±25%

2 250,- bez DPH €90.00

GXN300

Skladem
UNIPOLÁRNÍ MODUL GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ S PŘEPÍNATELNÝM ROZSAHEM
 • přenos standardních jednopolaritních signálů
 • volba rozsahu otočným BCD přepínačem
 • časová konstanta 100ms
 • číslicový přenos A/D a D/A
 • přesnost 0,1%
 • zdroj 18V pro pasivní snímač
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
 • širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC & 90..250VAC

2 300,- bez DPH €92.00

GXN

NAPÁJENÝ MODUL GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ S AKTIVNÍM VÝSTUPEM
 • přenos standardních signálů v obou polaritách
 • jednorozsahový převodník
 • časová konstanta 1ms až 300ms
 • číslicový přenos A/D a D/A
 • přesnost 0,1%
 • zdroj 18V pro pasivní snímač
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
 • širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC & 90..250VAC

2 150,- bez DPH €86.00

PX24

MODUL GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ NAPÁJENÝ PO VÝSTUPNÍ SMYČCE 4..20mA
 • oddělovač s pasivním výstupem 4-20mA
 • unipolární nebo bipolární vstupní signál
 • časová konstanta 1ms
 • přesnost 0,1%
 • izolační pevnost vstup/výstup 4kV

1 970,- bez DPH €78.80

GXNB

ZODOLNĚNÝ NAPÁJENÝ MODUL GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ S AKTIVNÍM VÝSTUPEM
 • zodolněné provedení GXN pro venkovní prostředí
 • vstupy i výstupy doplněny o ochranu drátovými odpory a bleskojistkami
 • jednorozsahový převodník jednopolaritní

2 490,- bez DPH €99.60

GX440

MODUL ODDĚLENÍ S POŽADAVKEM EXTERNÍHO NAPÁJENÍ VE VSTUPNÍM I VÝSTUPNÍM OBVODU
 • převodník jednopolaritních standardních signálů bez pomocného napájení
 • přenos lineárním optočlenem
 • napěťové vstupy a výstupy připojeny třívodičově
 • proudové vstupy a výstupy napájeny po proudové smyčce
 • časová konstanta 1ms
 • přesnost 0,1%
 • izolační pevnost vstup/výstup 4kV

1 460,- bez DPH €58.40

ISOL300/1

Skladem
PASIVNÍ MODUL GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ PROUDOVÉ SMYČKY
 • jednokanálové provedení
 • přenos energie pro napájení dvouvodičového převodníku
 • nízký úbytek napětí na modulu typ. 2,7V
 • přesnost <0,1%
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 1,5kV

900,- bez DPH €36.00

ISOL300/2

PASIVNÍ MODUL GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ PROUDOVÉ SMYČKY
 • dvoukanálové provedení
 • přenos energie pro napájení dvouvodičového převodníku
 • nízký úbytek napětí na modulu typ. 2,7V
 • přesnost <0,1%
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 1,5kV

1 400,- bez DPH €56.00

ISOL300/1 HART

PASIVNÍ MODUL GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ PROUDOVÉ SMYČKY S PŘENOSEM SIGNÁLU HART
 • jednokanálové provedení
 • obousměrný přenos signálu FSK komunikace HART
 • přenos energie pro napájení dvouvodičového převodníku
 • nízký úbytek napětí na modulu typ. 2,7V
 • přesnost <0,1%
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 1,5kV

1 100,- bez DPH €44.00

ISOL300/2 HART

PASIVNÍ MODUL GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ PROUDOVÉ SMYČKY S PŘENOSEM SIGNÁLU HART
 • dvoukanálové provedení
 • obousměrný přenos signálu FSK komunikace HART
 • přenos energie pro napájení dvouvodičového převodníku
 • nízký úbytek napětí na modulu typ. 2,7V
 • přesnost <0,1%
 • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 1,5kV

1 600,- bez DPH €64.00

GY200/1

Skladem
PASIVNÍ MODUL GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ PROUDOVÉ SMYČKY
 • jednokanálové provedení
 • transformační převodníky signálu 0/4..20mA s přenosem energie
 • přenos 1:1 transformátorem
 • úbytek napětí 2,5V
 • časová konstanta 1ms
 • přesnost 0,1%
 • izolační pevnost vstup/výstup 4kV

1 420,- bez DPH €56.80

GY200/2

PASIVNÍ MODUL GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ PROUDOVÉ SMYČKY
 • dvoukanálové provedení
 • transformační převodníky signálu 0/4..20mA s přenosem energie
 • přenos 1:1 transformátorem
 • úbytek napětí 2,5V
 • časová konstanta 1ms
 • přesnost 0,1%
 • izolační pevnost vstup/výstup 4kV

2 230,- bez DPH €89.20

GY200/3

PASIVNÍ MODUL GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ PROUDOVÉ SMYČKY
 • tříkanálové provedení
 • transformační převodníky signálu 0/4..20mA s přenosem energie
 • přenos 1:1 transformátorem
 • úbytek napětí 2,5V
 • časová konstanta 1ms
 • přesnost 0,1%
 • izolační pevnost vstup/výstup 4kV

3 150,- bez DPH €126.00

GY200B

PASIVNÍ MODUL GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ PROUDOVÉ SMYČKY, ZODOLNĚNÉ PROVEDENÍ
 • zodolněné provedení pro venkovní prostředí
 • vstupy i výstupy doplněny o ochranu drátovými odpory a bleskojistkami
 • přenos 1:1 transformátorem
 • úbytek napětí < 3,5V
 • časová konstanta 1ms
 • přesnost 0,1%
 • izolační pevnost vstup/výstup 4kV

1 650,- bez DPH €66.00

GX440/2

DVOUKANÁLOVÝ MODUL GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ S NAPÁJENÍM PO VSTUPNÍ I VÝSTUPNÍ PROUDOVÉ SMYČCE
 • dvoukanálové provedení převodníku GX440
 • převod proudových signálů pouze 1:1
 • proudové vstupy a výstupy napájeny po proudové smyčce
 • časová konstanta 1ms
 • přesnost 0,1%
 • izolační pevnost vstup/výstup 4kV

2 110,- bez DPH €84.40

GY200/HART

PASIVNÍ MODUL GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ  PROUDOVÉ SMYČKY S HART KOMUNIKACÍ
 • obousměrný přenos signálu FSK komunikace HART
 • přenos energie pro napájení dvouvodičového převodníku
 • převod 1:1 transformátorem
 • úbytek napětí 2,5V
 • časová konstanta 1ms
 • přesnost <0,1%
 • izolační pevnost vstup/výstup 4kV

1 650,- bez DPH €66.00

SIXISOL440

Skladem
JEDNOKANÁLOVÝ MODUL GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ S NAPÁJENÍM PO VSTUPNÍ I VÝSTUPNÍ PROUDOVÉ SMYČCE
 • jednokanálové provedení převodníku v 6mm pouzdře
 • převod proudových signálů pouze 1:1
 • proudové vstupy a výstupy napájeny po proudové smyčce
 • časová konstanta 1ms
 • přesnost 0,1%
 • izolační pevnost vstup/výstup 4kV

1 460,- bez DPH €58.40