Rawet s.r.o.
Manufacturing of regulation and measurement technology, transducers, temperature sensors.
Čapkova 22, 678 01 Blansko  Česká republika
+420 516 416 942 rawet@rawet.cz
Ověřená firma - ekatalog.cz ISO 9001:2008

PID controllers

Total 11 items

Ht60B

jednoduchý PID / dvoupolohový regulátor
 • regulace na konstantní hodnotu
 • jeden vstup (teplotní nebo procesový)
 • dvoupolohovou regulaci topení
 • první výstup regulační (topení nebo chlazení)
 • dvoupolohovou regulaci chlazení
 • druhý výstup alarmový nebo signalizační
 • komunikační linka RS232 nebo EIA485

from €119.20 excl. VAT

Ht60M

  regulátor, měřič, alarmová jednotka
 • 3 inicializační konfigurace přístroje:
     - měřič / alarmová jednotka
     - dvoupolohový regulátor
     - PID regulátor
 • dva výstupy
 • komunikační linka RS232 nebo EIA485

from €119.20 excl. VAT

Ht40A

jednoduchý programový regulátor s 1 rampou
 • jeden vstup, 3 výstupy
 • jednoduchý program náběh / výdrž
 • komunikační linka RS232 nebo EIA485
 • systém Master-Slave - kaskádní regulace
 • automatické nastavování regulačních parametrů

 


from €199.20 excl. VAT

Ht40AL

jednoduchý programový regulátor s 2 rampami
 • jeden vstup, 3 výstupy
 • jednoduchý program 2x náběh / výdrž
 • komunikační linka RS232 nebo EIA485
 • systém Master-Slave - kaskádní regulace
 • automatické nastavování regulačních parametrů

from €232.40 excl. VAT

Ht40B

univerzální PID regulátor, třípolohový regulátor
 • univerzální PID regulátor
 • regulace na konstantní hodnotu, rampové funkce
 • současná regulace topení i chlazení
 • využití v systémech Master-Slave
 • kaskádní regulace-podřízený regulátor
 • komunikační linka RS232 nebo EIA485 je univerzální PID regulátor
 • regulace poměru
 • dálkové řízení žádané hodnoty

from €199.20 excl. VAT

Ht40P

levný programový PID regulátor
 • jeden vstup, 3 výstupy
 • 10 programů, 15 kroků
 • komunikační linka RS232 nebo EIA485
 • regulace Master - Slave
 • hodiny reálného času, datalogger

from €239.20 excl. VAT

Ht40T

PID regulátor řízený hodinami reálného času  
 • programově řízená žádaná hodnota
 • samostatné programy pro
     - všední dny
     - sobotu
     - neděli
 • komunikační linka RS232 nebo EIA485
 • každý program až 10 kroků

from €239.20 excl. VAT

HtCeramic

programový regulátor pro keramické a jiné pece
 • dvoupolohový regulátor
 • start programu pomocí klávesnice
 • start programu hodinami reálného času
 • 20 programů po 15-ti krocích
 • komunikační linka RS232 nebo EIA485 • dvoupolohový regulátor
 • regulace Master - Slave
 • automatické nastavování regulačních parametrů

from €376.00 excl. VAT

HtIndustry

průmyslový programový regulátor  
 • programově řízená žádaná hodnota
 • start programu pomocí klávesnice
 • start programu hodinami reálného času
 • 30 programů po 15-ti krocích
 • 2x komunikační linka RS232 nebo EIA485

from €358.80 excl. VAT

Ht700

regulátor, měřič, alarmová jednotka na DIN lištu
 • 3 inicializační konfigurace přístroje:
     - měřič / alarmová jednotka
     - dvoupolohový regulátor
     - PID regulátor
 • PID regulátor
 • komunikační linka RS232 nebo EIA485

from €111.20 excl. VAT

Ht100

multikanálový měříč
 • monitorování technologických procesů
 • až 10 galvanicky oddělených vstupů
 • termočlánkové vstupy
 • napěťové a proudové vstupy
 • 2 digitální vstupy
 • 2 alarmové výstupy
 • komunikační linka RS232 nebo EIA485

from €260.00 excl. VAT