Rawet
Price calculator R24
Treatment
Display color
Input variable
Input range
Option outputs
Units
Indication
led1 led2 led3 led4
Supply
Calibration
Settings

  Showing minimum maximum
  Display Brightness restore
  Output minimum maximum
  Channel limit - Dx limit - Hx type
1
2
3
4
  Hystereze

Price
not yet known
not yet known
Order Code
not yet know

za objednací kód můžete uvést konkrétní zobrazovaný rozsah ve tvaru
disp min..max/jas/obnovení
out min..max
Kx min..max/typ spínání(S,R,WS,WR)
(Nastavení lze provést i později za pomoci adapteru a programu RawetStudio)